Software op maat"Software op maat" staat voor het schrijven van software "from scratch". Er wordt dus geen gebruik gemaakt van bestaande softwarepakketten die worden aangepast. Er wordt volledig nieuwe software geschreven die gebaseerd is op het DevGem Framework.

Na samen met u de vereisten te hebben opgesteld wordt de software incrementeel ontwikkeld. Dit betekent dat er zo snel als mogelijk een prototype wordt gebouwd waarop u de nodige commentaar en feedback kan geven. Zo kan het ontwikkelproces te allen tijde worden bijgestuurd aan uw noden.

Hoewel de aanpak steeds wordt herbekeken per project zijn er toch grote lijnen te onderscheiden over de projecten heen. De algemene werkwijze bij het bouwen van "software op maat" ziet er als volgt uit:

Algemene werkwijze - "Software op maat"
Werkwijze 'Software op maat'

Onze projecten worden steeds opgevolgd door DevGem's software productie lijn die de kwaliteit van de software garandeert door onder meer automatische testen en automatische back-ups.