WerkwijzeDevGem beschikt over een uitgebreid arsenaal aan technieken, tools en frameworks om software projecten te realiseren.

Elk software project vraagt een eigen aanpak en het ontwikkelproces dat DevGem toepast wordt telkens aangepast aan de noden en het budget van het project. Sommige projecten hebben bij aanvang voldoende met een eenvoudige mindmap, anderen vereisen een uitgebreidere analyse en studie. Aan de hand van de opgestelde vereisten worden dan de nodige frameworks en tools geselecteerd waarmee verder wordt ontwikkeld.

Onze projecten worden steeds opgevolgd door DevGem's software productie lijn die de kwaliteit van de software garandeert door onder andere automatische testen en automatishe backups.

Software Productie Lijn

Hoewel de aanpak steeds wordt herbekeken per project zijn er toch grote lijnen te onderscheiden over de projecten heen. De algemene werkwijzen bij het bouwen van "software op maat" en het maken van een website zien er respectievelijk als volgt uit:

Algemene werkwijze - "Software op maat"
Werkwijze 'Software op maat'
Algemene werkwijze - "Website"
Werkwijze 'Website'